Fons

Unfinished but still… made by srping

Minnesläcka

Allokerar ny plats, fyller hela utrymmet först med nollor sedan med ny data…